סקירה כללית

לומינה תרבות הוא מוצר גדול בהרבה בהיקף וברעיון מכל שאר מוצרי לומינה למידה. זה המוצר היחיד שמתמקד בניתוח ברמה הארגונית וגם ברמה האישית. אף מוצר אחר של לומינה למידה לא שם דגש כזה על התמונה הגדולה.

תרבות אירוגנית היא חלק מרומז אבל מקיף הרבה מחיי העבודה, ולפעמים קשה לזהות בעיות וסוגיות כשיש לכם רק נקודת מבט אחת.

ברגע שתראו את השקפותיהם של כל עמיתיכם לעבודה מוצגות יחד, תוכלו לראות את תרבות הארגון שלכם מזווית רחבה וזה יכול להיות קרש הקפיצה לשינוי חיובי. כל זה מודגש בקורס התרבות של לומינה שמוכיח כי כל אחד הוא חלק אינטגרלי מתרבות הארגון.

picture

How it Works

אם אישיותו של ארגון באה לידי ביטוי בערכים, בנורמות ובהתנהגות המקובלים בו, השילוב של כל אלה מסתכם בתרבות שבסופו של דבר תוביל את הביצועים. טוח הגורמים שיוצרים תרבות רחב ביותר והאנשים שנמצאים במקום הכי טוב כדי לבחון את התרבות הזאת הם אלה שנמצאים בתוכה.

  • לומינה תרבות היא ביסודו של דבר מכשיר שמאפשר דיון, שיפור ושינוי.

  • כלי שמספק ללקוחות את "התמונה הגדולה" של אופן התפקוד התרבותי בארגון שלהם.

  • יוצר הזדמנות לקחת צעד לאחור ולחשוב על סביבת העבודה והאתוס.

  • עוזר לאלה שמרגישים שהם לא משתלבים ללמוד איך להשתלב.

  • חושף את התרבות האמתית של הארגון, במיוחד לאורך זמן.

Lumina Culture demonstrates how one individual can spark change, lead a revolution, and light a fire beneath the feet of an organisation that is standing still. כל אחד יכול ליצור שינוי בסביבת העבודה שלו. לומינה תרבות תראה לכם אסטרטגיות שבעזרתן תוכלו לעשות את השינוי ותספק לכם כלים לביצועו.

picture
Recommend Lumina Culture

הורד דף מידע
  • PDFSorry this factsheet is currently unavailable, please contact support.
Other Products
Next Step