lumina spark

 

 lumina leader

 

 lumina sales

 

 lumina team

 

 lumina culture

 

 

 lumina talent

Overený psychometrický nástroj novej generácie, ktorý meria jednotlivo 24 kvalít, viažúcich sa k pracovnémuprostrediu, roli, pozícii

• Identifi kuje kľúčové oblasti potenciálu a rozvoja
• Zahŕňa unikátne pohľady na 3 osobnosti: Prirodzenú, Každodennú, Prehnane prejavujúcu sa 
• Podporuje jednotlivcov a tímy pri efektívnej práci, zdokonaľovaní a budovaní vzťahov, inšpiruje k dosahovaniu výsledkov
• Je základom prevšetky ostatné nástroje Lumina Learning

-----------------------

V rámci 4 oblastí a 16 kvalít vedenia ľudí identifikuje Kompetenčný model lídra a preferované štýly vedenia 

• Pomôže rozpoznať vaše lídrovské kvality a identifikovať oblati rozvoja
• Vybaví vás nástrojmi, ktoré podporia rozvoj vašich schopností a zručností viesť ľudí a tímy
• Pridanou hodnotou je možnosť LUMINA LEADER 360-stupňová
spätná väzba

-------------------------

Je unikátny model, ktorý meria individuálne predajné kvality a spája Predajný proces a všetkých jeho účastníkov

• Identifikuje kľúčové procesy Lumina Sales cyklu
• Zlepšuje pochopenie vzťahu a interakcií medzi vami a zákazníkom v súvislosti s jednotlivými fázami predaja
• Ponúka nástroje a metódy, ako budovať vzťah orientovaný na zákazníka a spoločné výsledky
• Zefektívňuje obchodné jednanie v rámci rôznych druhov predaja

-------------------------

Ponúka vhľad do dynamiky tímu a pochopenie tímových rolí a preferencií

• Prináša poznanie seba a svojho tímu, na základe ktorého sa rozhodujete pre vaše dôležité a zásadné interakcie v rámci tímu
• Dozviete sa, kde sa v rámci tímu a tímovej dynamiky nachádzate a dopĺňate ho a kde sú vaše a tímové slepé miesta
• Ponúka alternativy, ako odovzdať tímu dôležité informácie, aby boli prijaté spôsobom, ktorý prispeje a pomôže k efektivnej zmene

---------------------------

Poskytuje celistvý obraz o kultúre v organizácii

• Ponúka riešenia pri spájaní organizácií s odlišnými kultúrami
• Pomáha pri zmenách stratégií a ich implementácii
• Vytvára príležitosti a nástroje, ako sa v danej kultúre prejavovať
• Je nástrojom pre diskusiu, rozvoj a udržateľnú zmenu

----------------------------

Napomáha procesu rozvoja talentovv organizácii a výberu vhodných ľudí

• Odhaľuje potenciál, talent a jeho rozvojové oblas􀆟
• Podporuje rozvíjať potenciál a tým motivovať ľudí

-----------------------------

 

 

 

 

 

 

LUMINA SPARK VIDEOLumina Spark

 

LUMINA LEADER VIAC INFOlumina leader

 

LUMINA SALES VIAC INFOlumina sales
   LUMINA TEAM VIAC INFOlumina team
LUMINA CULTURE VIAC INFOlumina culture
LUMINA TALENT VIAC INFOlumina talent