No Title

Riešenia

_____________________
Lumina Spark


------------------------------


------------------------------


------------------------------


------------------------------


------------------------------


------------------------------


------------------------------

Čo je lumina learning

-----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------
Lumina Learning je metodológia, ktorá 
prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť osobnú efektivitu na všetkých úrovniach organizácie.

 Využíva validizované psychometrické nástroje a meria konkrétnekvality v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí  

Je spojením prepracovaného systému „Veľkej päťky“(„The Big 5“) a Jungovej teórie osobnosti 

Používa a zjednocuje filozofiu performance manažmentu, kariérneho plánovania, talent manažmentu a výberu zamestnancov

Je východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu a rozvoja vo všetkých typoch organizácií 
 

Lumina Learning pôsobí celosvetovo. Jej partneri poskytujú certifikáciu a profesionálnu podporu koučom, konzultantom, rozvojovým spoločnostiam, ale i jednotlivcom a tímom v organizáciách, ktorí sa rozhodli využívať Lumina Learning nástroje

Staňte sA certifikovaným konzultantOm

Certifikácie           Lumina Spark

______________________________

flagsk SLOVENSKO  
flagcz ČESKÁ REPUBLIKA
flagh MAĎARSKO

_______________________ 

OFFICE

M.R.Štefánika 2, 902 01 Pezinok,Slovakia

Telephone: +421 903 891 939

Email: marcelaruzkova@luminalearning.com

      Marcela
      MARCELA RUŽKOVÁ