No Title

Riešenia

_____________________
Lumina Spark


------------------------------


------------------------------


------------------------------


------------------------------


------------------------------


------------------------------


------------------------------

Čo je lumina learning

--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 
Lumina Learning je metodológia, ktorá
prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť osobnú efektivitu na všetkých úrovniach organizácie.
Využíva validizované psychometrické nástroje a meria

 konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí

Je spojením prepracovaného systému „Veľkej päťky“
(„The Big 5“) a Jungovej teórie osobnosti
 
Používa a zjednocuje filozofiu performance manažmentu, kariérneho plánovania, talent manažmentu a výberu zamestnancov
 
Je východiskom pre sebapoznanie, defi novanie potenciálu a rozvoja vo všetkých typoch organizácií
 
Lumina Learning pôsobí celosvetovo. Jej partneri poskytujú certifikáciu a profesionálnu podporu koučom, konzultantom, rozvojovým spoločnostiam, ale i jednotlivcom a tímom v organizáciách, ktorí sa rozhodli využívať Lumina Learning nástroje
 

Staňte sA certifikovaným konzultantOm

Certifikácie           Lumina Spark

 

LUMINA LEARNING

Partner EMEA 

flagsk SLOVENSKO  
flagcz ČESKÁ REPUBLIKA
flagh MAĎARSKO

_______________________

OFFICE

M.R.Štefánika 2, 902 01 Pezinok,Slovakia
Telephone: +421 903 891 939

 

      Marcela
      MARCELA RUžKOVá