Nový pohľad na psychometriku

Lumina Learning predstavuje inovatívnu psychometrickú metodológiu, ktorá sa opiera o celosvetovú sieť akreditovaných konzultantov, špecializovaných na zmeny organizácií a ich trvalé zlepšenia. Svojím humanistickým prístupom a nazeraním na človeka ako na "ľudskú bytosť", nie ako na "ľuský nástroj", pomáhajú spoločnostiam zlepšiť ich výkon transformáciou svojich zamestnancov.

Odhaľte svoje vnútorné svetlo

Portét Lumina Spark je nosným pilierom metodológie Lumina Learning. Poskytuje presný, personalizovaný portrét, zameraný na zvýšenie sebauvedomenia a praktické doporučenia rozvoja smerujúce k sebapoznaniu, zlepšeniu komunikácie, tímovej spolupráce a vedenia ľudí.
Viac

Nakreslite svoj"Veľký obraz"

Lumina Culture sa zameriava na osobnosť jednotlivca na úrovni organizácie, ako aj na individividuálnej úrovni. Jej zámerom je zvýšenie povedomia a firemnej integrity, ako aj nastavenie procesov na zavedenie rozsiahlych a trvalých zmien.
Viac

Šité na mieru

Lumina Sales je založená na individuálnom zhodnotení vplyvu osobných preferencií na celkový predajný cyklus. Zameriava sa na zlepšenie schopnosti ovplyvňovať a efektívnejšie využívanie prirodzených silných stránok v procese predaja.
Viac

Buďte na jednej vlne

Lumina Team poskytuje riešenia, ktorých cieľom je zhodnotiť silu tímu a preskúmať jeho slabšie miesta za účelom maximalizovania úspechu kolektívu. Prostredníctvom nového pohľadu sú tímy schopné prekonávať staré komunikačné bariéry a riešiť skryté problémy.
Viac

Veďte ľudí svojim jedinečným spôsobom

Lumina Leader je nástroj, ktorý pomáha jednotlivcovi lepšie porozumieť svojmu štýlu vedenia a silným stránkam ako celku. Poskytuje tiež možnosť získať spätnú väzbu od ostatných a tak dospieť k ucelenému pohľadu na osobnosť lídra.
Viac

Je to vzájomné

Lumina Talent bol vyvinutý a navrhnutý tak, aby pomohol zlepšiť komunikáciu medzi kandidátmi a zamestnávateľmi. Odhaľuje skrytý potenciál a pomáha objasňovať a chápať očakávania na oboch stranách.
Viac

Are you interested in using Lumina Learning's products and services?

{FIRST}, mohli ste si všimnúť, že keď ste pod veľkým tlakom, vaša osobnosť v záťaži je výrazne Extrovertná.

Kuala Lumpur

No 11A , 1st Floor Jln TPP 1/1
Taman Industri Puchong
47100 Puchong
Selangor
Malaysia
Email: info@radvis.com
Telephone: +6-013-3544676

Team

Vaša každodenná osobnosť stojí Nohami na zemi.

There is no update.

{FIRST}, hnacia sila vašej osobnosti v záťaži pochádza z Disciplinovanosti.

There is no update.

Become a Lumina Learning qualified practitioner

picture

Register with your local Lumina Learning Partner to take part in a practitioner certification program.

Apply to be a Practitioner