Nový pohľad na psychometriku

Lumina Learning predstavuje inovatívnu psychometrickú metodológiu, ktorá sa opiera o celosvetovú sieť akreditovaných konzultantov, špecializovaných na zmeny organizácií a ich trvalé zlepšenia. Svojím humanistickým prístupom a nazeraním na človeka ako na "ľudskú bytosť", nie ako na "ľuský nástroj", pomáhajú spoločnostiam zlepšiť ich výkon transformáciou svojich zamestnancov.

Odhaľte svoje vnútorné svetlo

Portét Lumina Spark je nosným pilierom metodológie Lumina Learning. Poskytuje presný, personalizovaný portrét, zameraný na zvýšenie sebauvedomenia a praktické doporučenia rozvoja smerujúce k sebapoznaniu, zlepšeniu komunikácie, tímovej spolupráce a vedenia ľudí.
Viac

Nakreslite svoj"Veľký obraz"

Lumina Culture sa zameriava na osobnosť jednotlivca na úrovni organizácie, ako aj na individividuálnej úrovni. Jej zámerom je zvýšenie povedomia a firemnej integrity, ako aj nastavenie procesov na zavedenie rozsiahlych a trvalých zmien.
Viac

Šité na mieru

Lumina Sales je založená na individuálnom zhodnotení vplyvu osobných preferencií na celkový predajný cyklus. Zameriava sa na zlepšenie schopnosti ovplyvňovať a efektívnejšie využívanie prirodzených silných stránok v procese predaja.
Viac

Buďte na jednej vlne

Lumina Team poskytuje riešenia, ktorých cieľom je zhodnotiť silu tímu a preskúmať jeho slabšie miesta za účelom maximalizovania úspechu kolektívu. Prostredníctvom nového pohľadu sú tímy schopné prekonávať staré komunikačné bariéry a riešiť skryté problémy.
Viac

Veďte ľudí svojim jedinečným spôsobom

Lumina Leader je nástroj, ktorý pomáha jednotlivcovi lepšie porozumieť svojmu štýlu vedenia a silným stránkam ako celku. Poskytuje tiež možnosť získať spätnú väzbu od ostatných a tak dospieť k ucelenému pohľadu na osobnosť lídra.
Viac

Je to vzájomné

Lumina Talent bol vyvinutý a navrhnutý tak, aby pomohol zlepšiť komunikáciu medzi kandidátmi a zamestnávateľmi. Odhaľuje skrytý potenciál a pomáha objasňovať a chápať očakávania na oboch stranách.
Viac

Global Network

Lumina Learning's global network links you to our highly skilled practitioners located in over 40 countries worldwide!

more

What we offer

Lumina Learning offers qualifications and products that deliver memorable and insightful interventions from the living room to the boardroom.

more

Our value

We have delivered outstanding and concrete results with our products and services to clients all over the world. Read more to find out what Lumina Learning can do for you!

more

Our USPs

We are an organisation that prides itself on our customer-oriented values, tailored products and innovative drive.

more

Videos to help you get to know us

  • The Big Idea

    Learn about our core values and philosophy here at Lumina Learning.

  • Lumina Spark

    Learn about our flagship product Lumina Spark and its roots in trait-based Big 5 and Jungian research.

Next steps

Become a Lumina Learning qualified practitioner

Join our hundreds of existing practitioners and deliver great results to your clients.

Apply now

Work with Lumina Learning

Join our other satisfied clients and let us help your organisation improve its performance.

Contact Us