Produkty

Rozsviťte své vnitřní světlo

Lumina Spark portrét je klíčovým psychometrickým nástrojem Lumina Learning. Lumina Spark poskytuje přesný osobní portrét se zaměřením na zvýšení sebeuvědomění a praktické rozvojové kroky potřebné pro vyhodnocení a zlepšení komunikace, týmové práce a vedení.

more

Buďte na jedné vlně

Lumina Team poskytuje řešení, jak využít silné stránky vašeho týmu a prověří jeho slabé stránky. Získáním nové perspektivy týmu jste schopni překonat staré komunikační bariéry a řešit skryté problémy.

more

Veďte svým vlastním způsobem

Lumina Leader je silný nástroj, který pomáhá jednotlivcům lépe porozumět svým silným stránkám a stylu vedení. Poskytuje možnost zpracovat zpětnou vazbu od ostatních na vytvoření komplexního pohledu na osobnost lídra.

more

Proces šitý na míru zákazníkovi

Lumina Sales je založená na individuálním posouzení vlivu osobnostních preferencí jednotlivců na celkový prodejní cyklus. Zaměřuje se na zlepšení a ovlivnění dovedností a efektivnější zvládnutí přirozených silných stránek v prodejním procesu.

more

Namalujte svůj komplexní obraz

Lumina Culture se zaměřuje na osobnost na organizační i individuální úrovni. Zaměřuje se na zvýšení firemního povědomí a jednoty a zároveň poskytuje procesy vedoucí k realizaci rozsáhlých a trvalých změn.

more

Je to vzájemné

Lumina talent je nástroj určený na zlepšení komunikace mezi kandidáty a personalisty. Odhaluje skrytý potenciál a umožňuje pochopit očekávání na obou stranách.

more