Overview

People can be leaders in title but not display the attributes of leadership, conversely there are those who don't have these titles, but do express these qualities. Lumina Leader equips you with tools to aid you in leading others by understanding about the people within your group. Everyone has their own unique leadership style but there will be times when you have to adjust that style to suit the situation and the group.

Many businesses today are experts in management and very good at responding to the 24/7 stock valuation culture. But what if the management of a team, a department or the whole organisation is expertly executed but is lacking in leadership? For the short term the effects might be marginal, but over time the consequences can be devastating.

picture

How it Works

Lumina Leader se zaměřuje na kompetenční osobnostní kvality, které se týkají individuálního stylu vedení a chování lídra. Portrét Lumina Leader navazuje na osobní kvality Lumina Spark. Je založený na interakci osobnostních kvalit Lumina Spark a profesních kvalit Lumina Leader. Vychází z dalšího dotazníku.

Model Lumina Leader zvyšuje sebeuvědomění a porozumění sebe sama. Je zaměřený na čtyři rovnocenné oblasti vedení: Vedení s nasazením, Vedení ke splnění, Vedení zapojením lidí, Vedení s vizí. Portrét Lumina Leader poskytuje osobní informace a zpětnou vazbu na podporu rozvoje vedení.

Zpětná vazba od kolegů je jednou z dalších možností Lumina Leader 360. Tento portrét zahrnuje pohled hodnotitelů a zobrazuje jejich názory a připomínky týkající se vedení. To dává lídrům možnost vidět se očima jiných a sledovat skutečný dopad jejich stylu vedení.

What will I learn?

  • Ideas on how to adapt your leadership style

  • Goals for the future and how you would like your leadership style to develop

  • Opportunities to explore your ability to cope with situations you may have struggled with in the past

picture
Doporučené Lumina Leader

Download Factsheet
  • PDFSorry this factsheet is currently unavailable, please contact support.
Jiné produkty
Další krok