Overzicht

Sommige mensen hebben misschien wel een leidinggevende functie, maar missen bepaalde leiderschapskwaliteiten. Het omgekeerde komt ook voor. Sommige mensen hebben formeel geen leidende rol, maar beschikken wel over de kwaliteiten. Lumina Leader biedt u instrumenten waarmee u een beter inzicht krijgt in anderen en die u helpen bij het begeleiden en leidinggeven. Iedereen heeft zijn of haar eigen unieke leiderschapsstijl, maar soms moet die worden afgestemd op de groep of de omstandigheden.

Veel bedrijven laten zich voorstaan op goed management en spelen adequaat in op de 24-uurseconomie. Maar hoe zit het als een team, een afdeling of zelfs de hele organisatie wel vakkundig worden aangestuurd, maar als er geen sprake is van echt leiderschap? Voor de korte termijn kan dit misschien geen kwaad, maar op de langere termijn kunnen de gevolgen desastreus zijn.

picture

Hoe werkt het?

Lumina Leader is gericht op competentiegebaseerde persoonlijke kwaliteiten, die gaan over de individuele leiderschapsstijl en daarbijbehorend gedrag van een leider. De Lumina Leader profielschets borduurt voort op de persoonlijke eigenschappen van Lumina Spark. Lumina Leader is gebaseerd op de interactie tussen de persoonlijke Spark eigenschappen en de professionele leiderschapskwaliteiten, vastgesteld door een separate vragenlijst.

Het Lumina Leader model bevordert begrip en zelfbewustzijn. Het is gebouwd rondom vier uitgebalanceerde leiderschapsdomeinen: Gedreven Leiderschap, Beheersmatig Leiderschap, Dienend Leiderschap, Visonair Leiderschap. De Lumina Leader profielschets voorziet in persoonlijke informatie en feedback om leiderschapsontwikkeling te ondersteunen.

Feedback van collega's is ook een mogelijkheid bij Lumina Leader 360 graden. Deze profielschets bevat de commentaren van de scoorders en toont hun gezichtspunten en commentaren op jouw leiderschap. Hierdoor worden leiders in de gelegenheid gesteld zichzelf te bekijken door de ogen van anderen en de impact onder ogen te zien die hun leiderschapsstijl heeft op derden.

Wat levert het mij op?

  • krijgt u ideeën aangereikt voor het bijstellen en afstemmen van uw leiderschapsstijl

  • werkt u aan de ontwikkeling van uw leiderschapsstijl en stelt u doelen voor de toekomst

  • verkent u de mogelijkheden om met situaties om te gaan waarmee u in het verleden hebt geworsteld

picture
Aanbevelen Lumina Leader

Factsheet downloaden
Andere producten
Volgende stap