Overview

Každá společnost má svoji vlastní identitu, která ovlivňuje požadavky ve výběrovém řízení. Úspěšná identifikace a výběr silných kandidátů je zásadní součástí rostoucího podnikání. Je důležité brát do úvahy hodnoty společnosti, jako i požadavky na konkrétní pozici, aby bylo zajištěné, že kandidát je pro ni vhodný. Lumina Talent je zaměřená na identifikaci potenciálu, účinnější nábor a proces řízení talentů.

Talent is designed to increase awareness for both the recruiter and the candidate as they both can get a much better sense of the qualities needed for a particular role within the culture of an organisation.

picture

How it Works

Preference jednotlivce a rysy jeho chování mají velký vliv na jeho schopnost pracovat ve specifickém prostředí společnosti. Lumina Learning hodnotí každého jedince zvlášť a snaží se identifikovat klíčové silné oblasti osobnosti, stejně jako oblasti rozvoje. Jakmile jsou identifikované, personalista může tyto informace použít ve výběrovém řízení, například pomocí otázek, zaměřených na to, jak kandidát pracuje, aby posilnil svoje slabší stránky.

We developed Lumina Talent not as a tool to screen candidates, but rather to identify traits within a person and the respective qualities they possess. With that in mind, we would never allow or structure Talent so that it could be used as an independent screening tool.

picture
Doporučené Lumina Talent

Download Factsheet
  • PDFSorry this factsheet is currently unavailable, please contact support.
Jiné produkty
Další krok