סקירה כללית

Each and every organisation has its own identity that will shape the requirements of their selection process. Successfully identifying and selecting strong candidates is a crucial part of growing a business. It is important to take into account the values of an organisation as well as the requirements of a specific role in order to ensure that the candidate will fit in successfully. Lumina Talent is aimed at identifying potential and creating a more effective recruitment and talent management process for organisations.

לומינה כישרון נועד להגביר את המודעות של המגייס והמעמד גם יחד, כך ששניהם יוכלו לקבל מושג הרבה יותר טוב לגבי התכונות הדרושות לתפקיד מסוים בתוך תרבות הארגון.

picture

How it Works

An individual's preferences and behavioural traits will have a large impact on their ability to work in a particular organisational environment. Lumina Learning assesses each individual separately and works to identify key areas of personal strength as well as areas for development. Once these have been identified a recruiter can use that information to tailor their selection process, for example using questions that probe ways a candidate has worked to strengthen their weaker qualities.

פיתחנו את לומינה כישרון לא ככלי למיון מועמדים, אלא כדי לזהות תכונות באדם ובהתאמה גם את המאפיינים של אותן תכונות. וכשזה העיקרון שמנחה אותנו, לעולם לא נסכים שלומינה כישרון ישמש ככלי מיון נפרד.

picture
Recommend Lumina Talent

הורד דף מידע
  • PDFSorry this factsheet is currently unavailable, please contact support.
Other Products
Next Step