Overzicht

De Lumina Team profielschets laat zien welke persoonlijkheidskenmerken uw team heeft en welke plek u daarin inneemt. De persoonlijke voorkeuren van alle teamleden en hoe deze zich onderling verhouden worden in beeld gebracht. In één oogopslag ziet u de eigenschappen, kwaliteiten én mogelijke blinde vlekken van de groep. U ontdekt welke patronen en mechanismen er binnen het team zijn ontstaan en welke ontwikkelpunten er liggen. Daarnaast kunt u zien waar en hoe u zelf past binnen het team.

picture

Hoe werkt het?

Lumina Team biedt oefenmateriaal om te communiceren met verschillende soorten teams. U leert hoe u op een andere manier uw boodschap over de bühne kunt krijgen, zodat die beter wordt ontvangen in de groep en daadwerkelijk aanzet tot verandering. Inzicht in en het doorgronden van de verschillende persoonlijkheden, drijfveren en communicatiestijlen van alle teamleden is de basis voor samenwerking en samenhang in een team.

Wanneer een team niet als één geheel functioneert en werkt aan een gemeenschappelijk doel, moet er worden gekeken naar de diepere waarden. Miscommunicatie tussen de teamleden of tussen de teamleden en het management zorgt voor extra complexiteit. Deze aspecten zijn van kritisch belang en liggen veelal ten grondslag aan het slecht functioneren. Lumina Team brengt deze aspecten in kaart en maakt het daarmee mogelijk om samen als team oplossingen te bedenken en de richting in te slaan naar een goed presterend team.

Een beter inzicht in uzelf en in uw teamleden leidt tot meer keuze- en interventiemogelijkheden. Lumina Team helpt u bij het maken van goede keuzes.

picture
Aanbevelen Lumina Team

Factsheet downloaden
  • PDFSorry, dit factsheet is momenteel niet beschikbaar. Neem contact op met de supportafdeling.
Andere producten
Volgende stap