Uitgangspunten naast elkaar: Jung versus Lumina Spark

In de linkerkolom staan de Jungiaanse uitgangspunten onder elkaar die al decennialang worden gebruikt. De contrasterende uitgangspunten van de Big5 en Lumina Spark ziet u in de rechterkolom.

Jungiaans uitgangspunt Lumina Spark / Big5 Meest recent empirisch onderzoek

De vier factoren zijn 'bimodaal', wat betekent dat een persoon zich altijd aan één uiteinde van de polariteit bevindt. Bijvoorbeeld, je bent introvert OF extravert (maar kunt niet beide zijn).

De vijf factoren zijn niet 'bimodaal', maar laten juist een 'normale' verdeling zien. Dat betekent dat iemand zowel introverte als extraverte eigenschappen kan hebben.

Elk van de vier factoren kent twee polariteiten. Dit resulteert in een 4 x 4 matrix van 16 persoonlijkheidstypen.

Lumina onderscheidt binnen elk van de vijf factoren een aantal subfactoren, eigenschappen genoemd. Mensen kunnen overal op een continuüm scoren en het concept van 'type', zoals beschreven door Jung, is empirisch niet te rechtvaardigen.

Hoogste score bepaalt niet welke van de vier functies dominant is - gewaarworden, intuïtie, denken of voelen. In plaats daarvan wordt dominante functie berekend op basis van de factor oordelen/waarnemen.

Scores op oordelen/waarnemen zijn niet nodig voor en worden dus ook niet gebruikt voor het bepalen van de relatieve intensiteit van de vijf factoren.

Het is veel eenvoudiger: de mate van voorkeur die iemand heeft voor een bepaalde factor wordt bepaald door de hoogte van zijn/haar score op die factor.