picture

De Big Idea

je hoeft niet te kiezen

Een uniek kenmerk van de Lumina Spark vragenlijst is dat zij de twee uiteinden van een polariteit afzonderlijk van elkaar meet. De meeste Jungiaanse instrumenten stellen vragen als: "Gaat u graag uit of blijft u liever thuis met een goed boek?". Deze 'gedwongen keuze' betekent dat iemand zichzelf moet typeren als extravert (een feestbeest) OF introvert (een boekenwurm). Met Lumina Spark worden respondenten niet gedwongen om een keuze te maken. Beide uiteinden van een polariteit worden namelijk gemeten met een aparte vraag. Zo kunnen mensen aangeven dat ze zowel graag uitgaan als boeken lezen (of geen van beide). Antwoorden worden nog verder genuanceerd door een vijfpunts Likertschaal zodat respondenten nauwkeurig hun standpunten kenbaar kunnen maken.

De Big Idea – beide uiteinden van een polariteit meten

De meeste Big5 modellen maken eveneens gebruik van een Likertschaal. Maar net als de Jungiaanse modellen meten ook zij slechts één polair uiteinde. "Extraversie" wordt bijvoorbeeld rechtstreeks gemeten, maar Introversie wordt afgeleid uit een afwezige/lage score op "Extraversie". Zo wordt ook “Vriendelijk” direct gemeten en het ontbreken ervan wordt vertaald naar een hoge score op "Onvriendelijk".

Bij Lumina Spark daarentegen, kan een respondent aanspraak maken op eigenschappen aan beide uiteinden van een polariteit. Veel onderzoek naar de ontwikkeling van mensen in organisaties toont aan dat het ontwikkelen en integreren van beide uiteinden van een polariteit grote voordelen biedt.