השוואה בין הגורמים היונגיאניים, חמשת הגורמים ולומינה

בטבלה להלן ניתן לראות את השמות האופיינים של הממדים הקשורים באישיות ואת הקודים הסטנדרטים של הענף שמשמשים לעיתים קרובות כדי לתאר אותם.

יונגיאני
ארבע אמות מידה
חמשת הגורמים
חמש אמות מידה
לומינה ניצוץ
עשר אמות מידה
מופנם או מוחצן
מופנם או מוחצן
החצנה
ה + עד ה -
החצנה ה +
הפנמה ה -
הרגשה או חשיבה
ה או ח
חביבות
חביבות +עד לחביבות -
אנשים ממוקדים חביבות +
תוצאה ממוקדת חביבות-
אינטואיציה או תחושה
א או נ
פתוח להתנסויות
פ + עד פ -
חושב על התמונה הגדולה פ +
מעשי פ-
שיפוטי או מקבל
ש או מ
מצפוני
מצ + עד מצ -
מונע על ידי משמעת מצ +
מונע על ידי השראה מצ -
לא מחושב בצורה אופיינית נוירוטיות
נ + עד נ -
מגיב חם נ+
מגיב קר נ -