No Title
No Title
No Title
No Title
No Title
No Title
No Title
No Title
No Title

The big idea

Learn about our core value and
philosophy

  4principles
_____________________
Lumina Spark

lumina learning balls

ČO JE LUMINA LEARNING 

Lumina Learning je metodológia, ktorá 
prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť osobnú efektivitu na všetkých úrovniach organizácie.
 
• 
Využíva validizované psychometrické nástroje a meria 
konkrétnekvality v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí 
•  
Je spojením prepracovaného systému „Veľkej päťky“ („The Big 5“) a Jungovej teórie osobnosti 
•  
Používa a zjednocuje filozofiu performance manažmentu, kariérneho plánovania, talent manažmentu a výberu zamestnancov 
•  
Je východiskom pre sebapoznanie, defi novanie potenciálu a rozvoja vo všetkých typoch organizácií 
•  
Lumina Learning pôsobí celosvetovo. Jej partneri poskytujú certifikáciu a profesionálnu podporu koučom, konzultantom, rozvojovým spoločnostiam, ale i jednotlivcom a tímom v organizáciách, ktorí sa rozhodli využívať Lumina Learning nástroje

 

LUMINA LEARNING 

PARTNER EMEA 

flagsk SLOVENSKO  
flagcz ČESKÁ REPUBLIKA
flagh MAĎARSKO

_______________________ 

OFFICE

M.R.Štefánika 2, 902 01 Pezinok,Slovakia

Telephone: +421 903 891 939

Email: marcelaruzkova@luminalearning.com

      Marcela
      MARCELA RUŽKOVÁ