Marcela Ruzkova

                                                                                    marcela

Slovakia & Czech Republic

Od roku 2003 pracujem v konzultačnom biznise, založením pobočky nadnárodnej spoločnosti DOOR Training & Consulting. V roku 2010 som vstúpila do spolupráce s Lumina Learning vo forme Biznis Partner EMEA v zastúpení pre Čechy a Slovensko. Reálne pracovné skúsenosti z pôsobenia v rozličných oblastiach a pozíciách (zdravotníctvo, obchod, servis, výroba, pharma ...) prinášajú do mojej práce profesionalitu, spoľahlivosť a flexibilitu.

Mojou rolou a inšpiráciou je budovanie profesionálnej konzultantskej siete, ktorá pracuje s nástrojmi Lumina Learning a pomáha ľuďom byť autentickými a unikátnymi. Rada vidím okamžitý a reálny dopad mojej práce na dennodenný život. Teší ma pracovať v prostredí, kde sú ľudia inšpirovaní porozumením a ocenením odlišností, so slobodou rozhodnutia, a s tým súvisiacou zodpovednosťou. Tieto princípy a profesionálne prístupy spájajú celú sieť konzultantov, ktorí pracujú a využívajú Lumina Learning nástroje.

Lumina Laerning www.luminalearning.com je metodológia, ktorá prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť osobnú efektivitu vo  všetkých úrovniach organizácie. Využíva psychometrické nástroje a meria konkrétne kvality, charakteristiky, prístupy a kompetencie v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí. Je východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu a rozvoj.

Rozvojové programy Lumina Learning vytvárajú konštruktívne prostredie pre motiváciu a prejavenie potenciálu. Sú vysoko interaktívne a vedené formami, ktoré sú v spojení s cieľmi a potrebami klienta, a to od konzultácií, tréningov, workshopov až po individuálny a skupinový koučing.

„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete“