Adidas

Ve společnosti Adidas pracoval s metodikou Lumina Learning finanční ředitel za účelem zlepšení uspokojování potřeb zaměstnanců. Prostřednictvím Lumina Spark a Lumina Leader 360 byli schopní přenést interní komunikaci na výkonnou úroveň. Vedlo to k dramatickému zlepšení výsledků v rámci indexu angažovanosti zaměstnanců.

more

Brother

Společnost Brother pracovala s metodikou Lumina Learning při náboru nových kvalifikovaných zaměstnanců s cílem rychlého rozšíření své výrobní kapacity. Rozvojový program "Lumina Leader akademie" měl pomocí produktů Lumina Spark a Lumina Leader zlepšit komunikaci a lídrovské schopnosti. Výsledkem byl velmi pragmatický a efektivní tréninkový proces. V současnosti ve společnosti Brother Slovakia používají Lumina Leader jako primární model pro rozvoj lídrovských dovedností.

more

Tesco

Ve společnosti Tesco byla použitá metodika Lumina Learning na implementaci nové strategie se silným zaměřením na potřeby zákazníka. Aby se týmová spolupráce posunula na vyšší úroveň, zdokonalili jsme produkt Lumina Team. Zdůrazněním klíčových kompetencí se otevřela cesta k intenzivnější komunikaci. Nová strategie byla v Tescu úspěšně implementovaná a týmový výkon výrazně stoupl.

more

Ascend

Společnost Ascend hledala způsob, jak zlepšit styl vedení svých manažerů. K tomuto procesu byla přizvaná Lumina Learning. Aby se zlepšila znalost jejich osobnostních preferencí v různých situacích, tým absolvoval sérii seminářů Lumina Spark. Mělo to trvalý vliv na soulad a porozumění i v zátěžových situacích.

more

GMG

V Rádiu GMG vznikla potřeba vychovat novou generaci budoucích lídrů, kteří mají schopnost strategického myšlení, poznají sami sebe a uvědomují si potřeby lidí, které vedou. Jako základ ročního Akceleračního programu byl použitý nástroj Lumina Leader. V závěru programu skupina budoucích lídrů prokázala jednoznačné obchodní výsledky a 100% spokojenost s portréty a jejich hodnotou, kterou jim přinesly.

more

L'Oreal

Společnost L'Oreal hledala nový vzdělávací a rozvojový nástroj a zvolila Lumina Learning. Při práci s portrétem Lumina Spark byla vysoce ceněná jeho přesnost a přehlednost. Portrét byl základním nástrojem na zvýšení zapojení a zlepšení týmového výkonu.

more